Vindrutebyte

Om du har en skada på vindrutan kan vi hjälpa dig att både reparera den och vid större skador även helt byta ut din vindruta. Nedan kan du följa de olika stegen i ett Vindrutebyte.

Friläggning

Vindrutan friläggs. Intilliggande inredning och lister utvändigt monteras bort. Därefter skär vi ut vindrutan med en speciell ståltråd. I detta moment arbetar vi i par.
När vi skärt ett helt varv lyfter vi ut vindrutan.

P9170338
Ny ruta

Därefter rengör vi ytorna där limsträngen ska ligga väldigt noga. Den nya rutan förbereds. Vi applicerar en primer och eventuella kameror och sensorer flyttas över eller byts ut.

Vi lägger på limsträngen och rutan läggs på plats.

P9170359
Tork & Tvätt

Nu ska limmet torka. Vi rekommenderar att du lämnar din bil över natten för bästa resultat.
Därefter tvättar vi av och monterar tillbaka de delar vi monterat bort.
På nyare bilar med kameror och sensorer i vindrutan kalibreras dessa.

Välkommen att hämta din bil!

P9170368