Stenskottsreparation

Har du fått ett stenskott? Om det är möjligt så försöker vi i första hand laga stenskott. Ett stenskott som måste lagas, är ett stenskott som har en liten spricka i sig. Är det bara en grop och ingen spricka så gör man ingenting. Gropar lagas i regel inte. Ett tips är att skydda sprickan med ett stenskottsplåster eller en tejpbit tills dess att det har lagats. En lagning av stenskott kan förhindra att rutan spricker vidare vilket medför att hela rutan måste bytas ut.

 

För att vi ska kunna laga stenskottet krävs det att stenskottet är mindre än en gammal femkrona, att det inte är för många stenskott på en ruta och att stenskottet inte sitter för nära rutans kant (5 cm). Efter en lagning kan du se en svag brytning vid tex. lågt stående sol eller regn, därför lagas inte stenskott i synfältet (röd färg). 

 Stenskott_framruta

Skador belägna nära en A-stolpe eller taket får inte repareras eftersom vindrutan fungerar som en del av säkerhetsburen. Skador som befinner sig i det indirekta synfältet kan repareras om de är mindre än 15 mm (gul färg).
Skador på vindrutans övriga områden kan repareras - men bara om de är mindre än 25 mm (grön färg).