Hela skadeprocessen

När du som kund har krockat hjälper vi dig genom hela skadeprocessen. Nedan kan du läsa om hur det går till när vi reparerar din bil.

Skadebesiktning

Första steget i skadeprocessen är skadebesiktning. Vi fotograferar din bil och noterar vilka delar som är skadade. Det är väldigt viktigt att du har anmält skadan till ditt försäkringsbolag innan detta steg. Annars kan vi inte påbörja reparationen.

Har du en liten skada på bilen kan du oftast köra vidare efter detta steg och lämna in din bil vid ett senare tillfälle. Rådgör med oss så kan vi avgöra om det är möjligt.

Vill du boka tid för skadebesiktning? Kontakta oss

leffe
Kalkylering

I nästa steg sätter vi ihop en skadekalkyl i ett dataprogram som heter CABAS. Därefter söker vi efter begagnade delar som matchar din bil.

När vi sökt begagnade delar och hittat de nya som behövs så skickas kalkylen till ditt försäkringsbolag för godkännande. Det är försäkringsbolaget som avgör om din bil ska repareras eller lösas in.

Detta steg kan ta flera dagar beroende på skadans karaktär.

kalkylering
Beställning av delar

När kalkylen är godkänd av försäkringsbolaget beställer vi de delar som behövs för att utföra reparationen. Oftast hittar vi lite begagnat som vi beställer från en bildemontering och resterande delar beställs nytt av respektive återförsäljare.

kalkylering
Demontering/Riktning

Först när alla delar är på plats påbörjas reparationen. En skadetekniker frilägger de ytor som ska lackeras. Vi sätter vid behov upp bilen i en riktbänk för att se till att chassit är 100% rakt. Därefter byter man ut skadade delar och ytriktar eventuella bucklor. Delar som stötfångare, lister och handtag plockas bort och lackeras löst. Även nya detaljer lackeras oftast löst.

Under detta steg kontroller vi igen så att vi inte har missat att beställa några delar och en kompletteringsbeställning läggs så att delarna ska hinna hem tills dess att bilen ska monteras ihop igen.

DSC_5604
Klar för lack

Bilen lämnas över till Vimmerby Lackservice AB som ligger i samma byggnad tillsammans med en arbetsorder så att lackerarna vet vad de ska göra och vilka delar som ska vara vilken färg osv.

P9160277
Förslipning

Innan allt lackeringsarbete påbörjas tvättas alla delar och ytor som ska lackeras av och avsynas noga så att inga bucklor missas. Därefter slipar vi ytorna som ska grundas. Det här steget är mycket noga för att slutresultatet ska bli bra.

Under detta steg utförs eventuella plastreparationer på t ex stötfångare och andra plastdetaljer.

DSC_7219
Grundning

Först maskeras de ytor som inte ska grundas. Därefter appliceras en rostskyddsprimer på plåtdetaljer och en plastprimer på plastdetaljer. När primern har torkat ca 15 minuter läggs en slipgrund.

Därefter får bilen torka antingen över natten eller i en ugn.

DSC_5591
Mellanslipning

När grunden har torkat slipas alla ytor igen med ännu finare slippapper. Detta steg säkerställer att inga defekter finns kvar innan den slutliga lacken appliceras.

DSC_5563
Maskering

Innan man kan applicera toppskiktet måste maskeringen ses över. Man täcker återigen de ytor som inte ska lackeras och bilen körs in i en lackbox som är en ljus och helt dammfri miljö.

DSC_7470
Lackering

Innan lackering påbörjas tvättas ytorna mycket noga med speciellt rengöringsmedel. Inget damm eller fett får finnas kvar för att färgen ska få bästa möjliga vidhäftning.

Därefter applicerar vi basen som oftast är vattenbaserad. Det är det här momentet som ger bilen dess kulör. Det finns vissa lacker som läggs i flera skikt för att skapa djup och effekt.

När baslacken har torkat är det dags för klarlack. Klarlack är det blanka skyddande lagret som ger lacken sin glans.

När alla lager lack är lagda ska bilen torka. Temperaturen i lackboxen höjs till ca 70 grader under 45 minuter. Därefter rullar vi ut bilen och nästa rullar in...

DSC_5576 (1)
Efterarbete

Innan bilen lämnas tillbaka till Autorikt för montering maskerar lackerarna av och tittar över de ytor som lackerats och fixar till eventuella defekter. Även den bäste lackeraren kan göra misstag. Här kan vi rädda ganska mycket genom våtslipning med mycket fina papper och polering.

P9160268
Åter till skadeteknikern

Nu är bilen tillbaka på Autorikt igen. Kompletteringsbeställda delar ska nu ha hunnit hem och skadeteknikern avsynar de lackerade delarna igen och om allt är OK så monteras bilen ihop.

DSC_5668
Återlämning till kund

När bilen är monterad, avsynad och återställd till orginalskick igen så städas bilen och vi meddelar dig att bilen är klar.

Välkommen tillbaka att hämta din bil!

DSC_5674