Plastreparation

Steg 1 - Demontering

Första steget när man ska laga en sprucken stötfångare är att demontera den från bilen. Därefter plockar vi bort alla lösa delar så som galler, slangar och lampor. Därefter tvättas stötfångaren av med högtryckstvätt och avfettningsmedel. Sen lämnas den till lackeraren för reparation.

P9160233.JPG
Steg 2 - Värmebehandling

Vid behov bearbetas stötfångaren med värme. Detta gör vi ifall den har ändrat form vid en skada. Om stötfångaren håller rätt form hoppar vi över detta stag och går till nästa.

P9170294
Steg 3 - Laga sprickor

Under nästa steg slipar vi rent runt sprickor och ojämnheter. Vi svetsar sprickorna med plasttråd och sedan spacklas ytorna med speciellt spackel avsett för plast.
Därefter slipar man spacklet så att formen blir rätt.

P9170322
Steg 4 - Slipning

När man har lagat alla defekter på stötfångaren renslipas den. Alla ytor måste slipas för att färgen ska fästa ordentligt.

P9170297
Steg 5 - Grundning

När stötfångaren är helt slipad maskeras de ytor som inte behöver grundas men stötfångaren sitter på ett av bilens mest utsatta ställen och får utstå mycket stenskott. Därför grundas ofta hela detaljen. Vid vissa problemkulörer sparas kulör mot angränsande ytor för att undvika kulörproblem. Det avvägs vid varje fall beroende på skadans karaktär. När detta moment är klart så åker stötfångaren vidare till mellanslipning och plastreparationen är klar.

DSC_5591