Autorikt AB finns på Blomgatan 6 och vi hjälper dig när du råkat ut för en fordonsskada.

 

Nu har vi investerat i en ny toppmodern 4-hjulsinställnings

maskin av märket Hunter HawkEye Elite!

 

Vi utför skadereparationer åt alla försäkringsbolag och på alla bilmärken.

Välkommen att kontakta oss!

Om oss Kontakt

Skadeprocessen

Här får du en inblick i hur skadeprocessen, från start till slut, ser ut och fungerar.Skadebesiktning

Första steget i skadeprocessen är skadebesiktning. Vi fotograferar din bil och noterar vilka delar som är skadade. Det är väldigt viktigt att du har anmält skadan till ditt försäkringsbolag innan detta steg. Annars kan vi inte påbörja reparationen.

Har du en liten skada på bilen kan du oftast köra vidare efter detta steg och lämna in din bil vid ett senare tillfälle. Rådgör med oss så kan vi avgöra om det är möjligt.

Vill du boka tid för skadebesiktning? Kontakta oss

Kalkylering

I nästa steg sätter vi ihop en skadekalkyl i ett dataprogram som heter CABAS. Därefter söker vi efter begagnade delar som matchar din bil.

När vi sökt begagnade delar och hittat de nya som behövs så skickas kalkylen till ditt försäkringsbolag för godkännande. Det är försäkringsbolaget som avgör om din bil ska repareras eller lösas in.

Detta steg kan ta flera dagar beroende på skadans karaktär.

Beställning av delar

När kalkylen är godkänd av försäkringsbolaget beställer vi de delar som behövs för att utföra reparationen. Oftast hittar vi lite begagnat som vi beställer från en bildemontering och resterande delar beställs nytt av respektive återförsäljare.

Demontering/Riktning

Först när alla delar är på plats påbörjas reparationen. En skadetekniker frilägger de ytor som ska lackeras. Vi sätter vid behov upp bilen i en riktbänk för att se till att chassit är 100% rakt. Därefter byter man ut skadade delar och ytriktar eventuella bucklor. Delar som stötfångare, lister och handtag plockas bort och lackeras löst. Även nya detaljer lackeras oftast löst.

Under detta steg kontroller vi igen så att vi inte har missat att beställa några delar och en kompletteringsbeställning läggs så att delarna ska hinna hem tills dess att bilen ska monteras ihop igen.

Klar för lack

Bilen lämnas över till Vimmerby Lackservice AB som ligger i samma byggnad tillsammans med en arbetsorder så att lackerarna vet vad de ska göra och vilka delar som ska vara vilken färg osv.

Förslipning

Innan allt lackeringsarbete påbörjas tvättas alla delar och ytor som ska lackeras av och avsynas noga så att inga bucklor missas. Därefter slipar vi ytorna som ska grundas. Det här steget är mycket noga för att slutresultatet ska bli bra.

Under detta steg utförs eventuella plastreparationer på t ex stötfångare och andra plastdetaljer.

Grundning

Först maskeras de ytor som inte ska grundas. Därefter appliceras en rostskyddsprimer på plåtdetaljer och en plastprimer på plastdetaljer. När primern har torkat ca 15 minuter läggs en slipgrund.

Därefter får bilen torka antingen över natten eller i en ugn.

Mellanslipning

När grunden har torkat slipas alla ytor igen med ännu finare slippapper. Detta steg säkerställer att inga defekter finns kvar innan den slutliga lacken appliceras.

Maskering

Innan man kan applicera toppskiktet måste maskeringen ses över. Man täcker återigen de ytor som inte ska lackeras och bilen körs in i en lackbox som är en ljus och helt dammfri miljö.

Lackering

Innan lackering påbörjas tvättas ytorna mycket noga med speciellt rengöringsmedel. Inget damm eller fett får finnas kvar för att färgen ska få bästa möjliga vidhäftning.

Därefter applicerar vi basen som oftast är vattenbaserad. Det är det här momentet som ger bilen dess kulör. Det finns vissa lacker som läggs i flera skikt för att skapa djup och effekt.

När baslacken har torkat är det dags för klarlack. Klarlack är det blanka skyddande lagret som ger lacken sin glans.

När alla lager lack är lagda ska bilen torka. Temperaturen i lackboxen höjs till ca 70 grader under 45 minuter. Därefter rullar vi ut bilen och nästa rullar in...

Efterarbete

Innan bilen lämnas tillbaka till Autorikt för montering maskerar lackerarna av och tittar över de ytor som lackerats och fixar till eventuella defekter. Även den bäste lackeraren kan göra misstag. Här kan vi rädda ganska mycket genom våtslipning med mycket fina papper och polering.

Åter till skadeteknikern

Nu är bilen tillbaka på Autorikt igen. Kompletteringsbeställda delar ska nu ha hunnit hem och skadeteknikern avsynar de lackerade delarna igen och om allt är OK så monteras bilen ihop.

Återlämning till kund

När bilen är monterad, avsynad och återställd till orginalskick igen så städas bilen och vi meddelar dig att bilen är klar.

Välkommen tillbaka att hämta din bil!

Krockat med bilen?

Inga problem! Vi hjälper dig. 
Vi har avtal med de flesta försäkringsbolagen och är anslutna till MRF, Motorbranchens Riksförbund.

Kontakta oss

Bildgalleri

Vill du se mer bilder? Klicka på länken för att komma till bildgalleriet.

Visa alla